МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД – MUSEUM OF VOJVODINA, NOVI SAD

http://www.muzejvojvodine.org.rs

 

РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ

WORK OF MUSEUMS OF VOJVODINA

 

52

 

НОВИ САД – NOVI SAD

2010

 

 

САДРЖАЈ – CONTENTS

 

 

Археологија – Archaeology

 

Ивана Пантовић:

Култни хлебови

Ritual Breads

 

Snežana Marinković:

Arheološki materijal sa nalazišta Živanićeva dolja iz zbirke Narodnog muzeja Zrenjaninvinčanska kultura

The Archaeological Finds of the Site of Živanićeva Dolja from the Collection of The National Museum of Zrenjanin–Vinča Culture

 

Mr Lidija Balj:

Dečije igračke eneolitskog perioda sa Gomolave

Eneolithic Children’s Toys from the Gomolava Site

 

Mr Tijana Pešterac:

Geoelektrična prospekcija na lokalitetu Feudvar kod Mošorina

Geoelectrical Surveying of the Archaeological Site Feudvar near Mošorin

 

Ildiko Medović:

Slučajni metalni nalazi iz Srednjeg Banata

Zwei Metallfunde aus Mittelbanat

 

Marija Jovanović:

Metalni nakit sa Gomolave – starije gvozdeno doba i latenski period

Metal Jewelry from Gomolava–Early Iron Age and La-Tene Period

 

 

Антропологија – Anthropology

 

Мр Наташа Миладиновић-Радмиловић, мр Александар Капуран:

Антрополошка анализа налаза из гроба откривеног на локалитету Пећине у Врднику

Anthropological Analysis of Skeletal Remains from One Grave from Site Pećine in Vrdnik

 

 

Археоботаника – Archaeobotany

 

Aleksandar Medović:

ArheoznanjearheoimanjeU poseti jednom sremačkom vikusu iz I ili II veka

Ackerbau in einem Vicus aus dem 1., bzw. 2. Jahrhundert in Syrmien

 

 

Палеонтологија – Palaeontology

 

Дарко Радмановић:

Варирање морфометријских карактера терзалних костију код врста Bos taurus L. (домаће говече) и Cervus elaphus L. (јелен) из неолитских слојева Балканског полуострва

Variation of Morfometric Characters of Tarsal Bones at Species Bos taurus L. (domestic cow) and Cervus elaphus L. (deer) from Neolithic Layers of Balkan Peninsula

 

 

Етнологија – Ethnology

 

Татјана Бугарски:

Свадбени обичаји у Гибарцу

Elements of Wedding Customs in Gibarac

 

Анка Сеч-Пинћир:

Neke promene u svadbenom ciklusu kod Slovaka u Pivnicama

Some Changes in the Wedding Cycle of the Slovaks in Pivnice

 

 

Историја – History

 

Мр Александра Смирнов-Бркић:

Тумачење хеленског мита код Милоша М. Ђурића

Miloš M. Đurić’s Interpretation of Ancient Greek Myth

 

Др Снежана Божанић:

Влашко становништво на поседима Св. Стефана у Бањској

Vlachian Population on the St. Stefan Estates in Banjska

 

Чарна Милинковић:

Улога жене у средњовековној Србији

Role of Women in Medieval Serbia

 

Мр Борис Стојковски:

Суботица под османском управом

Subotica under Turkish Rule

 

Гордана Буловић:

Апотека „Код Златног орла у Петроварадину

Pharmacy „At the Giolden Orel“ in Petrovaradin

 

Веселинка Марковић:

Пивара у Великом Бечкереку

Brewery in Veliki Bečkerek

 

Đerđ Mandić:

Orgulje i orguljarstvo u Vojvodini

The Organ Heritage in Vojvodina

 

Видак Вуковић:

Историјат збирке ватреног оружја у Народном музеју Зрењанин

History of Collection of Fire Arms in National Museum of Zrenjanin

 

Мр Владимир Баровић:

Утицај оца српског новинарства Димитрија Давидовића на настанак и развој рубрицирања и журналистичких жанрова у српској штампи

The Influence of the Father of Serbian Journalism Dimitrije Davidović on the Origin and Development Section and Journalistic Genres in the Serbian Press

 

 

Историја уметности – History of Art

 

Dragana Garić:

Od metle do dame, karikatura i moda – Kritika ženske mode kroz karikaturu u srpskoj štampi krajem XIX i početkom XX veka

From Broom to Lady–Criticism of Women Fashion through Caricature in Serbian Press from the End of 19th until the Beginning of 20th Century

 

Мр Милена Квас:

Пусен и Милуновић: документи из Спомен збирке Павла Бељанског

Poussin and Milunović: Documents from Pavle Beljanski Memorial Collection

 

Др Јасна Јованов:

Легати у Србији · Legacies in Serbia

 

Ivan Krašnjak:

Križ princa Eugena Savojskog na Vezircu kod Petrovaradina

Prince Eugene of Savoy’s Cruciform Monument on Vezirac Hill near Petrovaradin

 

Угљеша Рајчевић:

Вајар Дејан Бешлин (1897–1967)

Sculptor Dejan Bešlin (1897–1967)

 

Филип Крчмар:

Липот Баумхорн – Поводом 150 година од рођења

Lipót BaumhornNotes about 150th Anniversary of Birth

 

 

Музеологија – Museology

 

Тања Ђуђић:

Један осврт на ветрењачу у Бачкој Тополи

A View on the Windmill in Bačka Topola

 

 

Културни менаџмент – Cultural Management

 

Miroslav Vujičić, mr Uglješa Stankov, dr Snežana Besermenji:

Faktori uspeha veb prezentacija muzeja – primer Muzeja Vojvodine

Factors of Success of Museum Web PresentationCase of Museum of Vojvodina

 

 

Грађа – Records & Documents

 

Данка Вишекруна:

Ускршњи обичаји у Новом Саду

 

 

Прикази – Surveys

 

Душан Миљковић:

Нови Сад између два светска рата

Јован Пауновић:

Историја новосадског спорта

Др Миланка Тодић:

Репрезентативна и аналитичка слика мултимедијалне колекције

Мр Лидија Мустеданагић:

Култ песника као феномен националне романтике

Др Драго Његован:

Светионик новије српске историје

Др Драго Његован:

Судбина исељеника у Америку из „наших“ крајева крајем XIX и почетком XX века

Милкица Поповић:

Архивска сведочанства о Другом светском рату

Мр Предраг Бајић:

Трагови окупатора из Другог светског рата

 

 

Из музеја и галерија – From Museums and Galleries

 

Мр Лидија Мустеданагић:

Ноћ Шерлока Холмса

 

Милкица Поповић:

Завичај на Дунаву

 

Живка Ромелић:

Колекција дозидница у Етнолошком одељењу Музеја Војводине

 

Миле Игњатовић:

Сликарство XX века у Војводини – из колекције Музеја Војводине

 

Драгана Куручев:

Карло Направник у светлу новог истраживања поново међу Вршчанима

 

Даринка Рацков:

Портрети из Градског музеја Вршац

 

 

Размена публикација – Exchange of Publications

 

Драгица Јовановић:

Размена Библиотеке Музеја Војводине за 2008. и 2009. годину

 

 

In memoriam

 

Марија Јовановић:

Миомир Мика Петровић (1930–2009)

 

Марија Јовановић:

Мирјана Мира Могин (1952–2010)

 

Др Драго Његован:

Др Младенко Кумовић (1949–2010)

 

 

ИмпресумImpressum

 

Захвале Упутство сарадницима