САДРЖАЈ – CONTENTS

 

 

Археологија – Archaeology

 

Maja Živković, Momir Vukadinović, Dragana Antonović:

Geofizička i arheološka istraživanja u Starčevu: novi pristup zaštiti neolitskog naselja

Geophysical and Archaeological research in Starčevo: A new approach to the protection of a Neolithic Settlement

Maja Živković, Ildiko Medović, Jasna Jovanov:

Okresano i glačano kameno oruđe sa zaštitnih arheoloških iskopavanja naselja Starčevo-Grad u periodu od 2003. do 2008. godine

The Chipped and Ground Stone Tools from protective Archaeological excavations of Starčevo-Grad Settlement in the period from 2003 to 2008

Dragan B. Jovanović:

Još jednom o ostavi iz Karansebeša

Once again on larder from Karansebeš (Caransebeş, Romania)

Драган Милановић, Александар Булатовић:

Хоризонт бронзаног доба на налазишту Песак код Пригревице

Bronze Age horizon at the site of Pesak near Prigrevica

Miloš Spasić:

Boleraski horizont Gradine na Bosutu

Boleraz horizon of Gradina on Bosut

Jovan Koledin:

Prilog tipologiji kopalja facetiranog usadnika

Addition to the socketed spearhead typology

Marija Jovanović:

Secrets of the baskets from Čarnok of Vrbas

Tajne korpi sa Čarnoka kod Vrbasa

Lidija Balj:

Arheologija detinjstva

Archeology of Childhood

 

Археоботаника – Archaeobotany

 

Aleksandar Medović:

Najbolje iz preistorijske Vojvodine: starčevačka jednozrna pšenica, „kasna“, i južnobanatski proso, „rani“. Fosilni biljni ostaci sa lokaliteta Starčevo – Grad

Das Beste der Prähistorischen Vojvodina: Die „Frühe“ Südbanatische Rispenhirse und Das „Späte“ Einkorn aus Starčevo. Fossile Pflanzenreste aus Starčevo-Grad

 

Историја – History

 

Снежана Божанић, Ана Елаковић:

Напуштена људска пребивалишта и напуштени објекти у функцији међника српског средњовековног друштва

The abandoned human residences and the abandoned buildings in function of Serbian landmark in Serbian medieval society

Владан Гавриловић, Петер Рокаи:

Благо манастира Раковца (попис црквеног инвентара крајем XVIII века)

Treasure of the monastery Rakovac (church inventory list in the late eighteenth century)

Видак Вуковић:

Пар тврђавских пушака у Народном музеју Зрењанин

Pair of fortress rifles in National museum of Zrenjanin

Veselinka Marković:

Pivara u Pančevu (1722–1946)

Brewery in Pančevo (1722–1946)

Татјана Стојков:

Народни покрет Отпор

People’s Movement ‘Otpor’ (‘Resistance’)

 

Историја уметности – History of Art

 

Silling Léda:

Metalni votivi u pravoslavnom manastiru u Bođanima

Metal votives in the orthodox monastery in Bođani

Филип Крчмар, Дејан Воргић:

Спомен-обележја у порти Успенског храма у Зрењанину

Church of the Assumption of Mary in Zrenjanin and its memorials

 

Етнологија – Ethnology

 

Весна Марјановић:

Крсна слава, српски породични ритуал у контексту сакралног и профаног

Patron Saint Feast – Serbian Family Ritual in Context of Sacral and Profane

Братислава Идвореан-Стефановић:

Развој технике и алата за упредање текстилног влакна

Development of technique and tools for spinning textile fiber

Татјана Бугарски:

Колекција прибора за пушење у Етнолошкој збирци Музеја Војводине

The collection of smoking accessories in the Ethnological collection of Museum of Vojvodina

Славица А. Гајић:

Стаклена чаролија Уроша Чавића осликавање на стаклу

Glass magic of Uroš Čavić - Painting on glass

 

Музеологија – Museology

 

Милица Орловић-Чобанов:

Едукативна делатност у Спомен-збирци Павла Бељанског од 1979. до 2009. године

Educational activities in The Pavle Beljanski Memorial Collection from 1979 to 2009

Лидија Мустеданагић:

Тематска изложба и њене варијантеу духу конструктивистичке парадигме

The exhibition and its variants in the spirit of constructivist paradigm

 

Из музеја и галерија – From Museums and Galleries

 

Зоран Максимовић:

Осветљавање театарске прошлостиПозоришни музеј Војводине у сусрет тридесетогодишњем јубилеју

Предраг Бајић:

Спомен-соба 1. бригаде Копнене војске Србије

Sava Stepanov:

O svetlucavim šumama na slikama Save Stojkova

Миле Игњатовић:

Свет керамике Марине Поповић

Бранка Јанковић Кнежевић:

Поводом изложбе „Свет керамике“ Марине Поповић

Миле Игњатовић:

Војводина какву сам одувек волео, ретроспективна изложба слика Гиге Ђурагића

Мр Ференц Немет:

Када емоције крену на пут. Срећа путујеЧеститке у војвођанским домовима

Мр Данило Вуксановић:

О изложби Сачувајмо… Конзервација и рестаурација у Музеју Војводине

Mr Uglješa Belić:

Ratna propaganda u Vojvodini 1941–1945.

 

Прикази – Surveys

 

Светислав Јованов:

Ренесансно сопство и портрет

Јасна Јованов:

Страјнићев зборник

Предраг Бајић:

Књига о холокаусту у Војводини, Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини:Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја

Драго Његован:

Контроверзе српско-мађарских односа у новијој историји: Енике А. Шајти, Мађари у Војводини 1918–1947.

 

In memoriam

 

Mr Uglješa Belić:

Akademik Bogumil Hrabak (1927–2010)

Зорана Ђорђевић:

Вера Галовић (1926–2011)

Бора Чекеринац:

Никола Стокановић (1968–2011)

 

 

Импресум

 

Рецензенти – Упутство сарадницима