Exhibition catalogs of the Museum of Vojvodina

Sva izdanja možete kupiti u suvenirnici Muzeja Vojvodine - Dunavska 35, Novi Sad, telefon: 021/420-566.

  Predrag Bajić, Vojislav Martinov, Kristina Meneši, Drago Njegovan
Nevidljivi frontovi
Prvi svetski rat i Vojvodina
2014, 144 str.
CENA: 400 dinara
     
  Bratislava Idvorean-Stefanović
Starinska tkanja i zaboravljeni prepletaji
2014, 88 str.
CENA: 600 dinara
     
  Lidija Balj, Tijana Stanković-Pešterac
Nakit - skriveno značenje
2014, 107 str.
CENA: 550 dinara
     
  Lidija Balj, Vladimira Stanisavljević
Praistorija u Muzeju Vojvodine
Vodič za decu i početnike
2014, 44 str.
CENA: 450 dinara
     
  Suzana Milovanović, Aleksandar Petijević
Bela rusija - ruska emigracija u Vojvodini
2014, 251 str.
CENA: 1.000 dinara
     
  Slađana Velendečić, Tijana Stanković-Pešterac, Jovana Milutinović
Muzej po meri deteta - arheologija
Interaktivni radni listovi za samostalno istraživanje arheološkog dela stalne postavke Muzeja Vojvodine
2014, 32 str.
CENA: 250 dinara
     
  Veselinka Marković, Siniša Jokić
U srcu nam šajka: 250 godina Šajkaškog bataljona
2013, 52 str.
CENA: 300 dinara
     
  Vojislav Martinov
XX vek Slavka Borojevića
2013, 42 str.
CENA: 250 dinara

     
  Đurđica Petrović
Egzotična izložba Muzeja Vojvodine
2013, 80 str.
CENA: 300 dinara
     
  Migracije u Podunavlju
naseljavanje Nemaca u 18. veku
2013, 128 str.
CENA: 400 dinara
     
  Drago Njegovan, Predrag Bajić
Fruška gora - bastion antifašizma
2012, 105 str.
CENA: 300 dinara
     
  Ana Seč-Pinćir, Tatjana Bugarski
Duh žita - slama u svakodnevici i ritualu
2012, 89 str.
CENA: 300 dinara