Exhibition catalogs of the Museum of Vojvodina

All editions can be bought in the Souvenir shop of the Museum of Vojvodina - Dunavska 35, Novi Sad, phone number: 021/420-566.

  Ja nosim vas, vi nosite mene: Obuća iz Etnološke zbirke Muzeja Vojvodine
Autori kataloga: Tatjana Bugarski, Katarina Radisavljević,
Aleksandar Antunović, Aleksandar Petijević
2021, str. 184
CENA: 1.000 dinara
     
  Zoran Veljanović, Drago Njegovan
Od sna do jave – prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. godine
2. dopunjeno izdanje
2020, str. 203
CENA: 600 dinara
     
  Zoran Veljanović, Desanka Kostić
Konstantin Kostić – narodni tribun 1918.
2020, str. 64
CENA: 500 dinara
     
  Dragan Radovanović  (1949-2018) - vajar i dizajner
Autori tekstova Drago Njegovan i dr.
2020, str. 75
CENA: 400 dinara
     
  Tijana Stanković Pešterac, Tara Miljević
Zlatni šlem - interaktivni strip u proširenoj stvarnosti
2019, str. 12
CENA: 300 dinara
     
  Zoran Veljanović
Vojne kape i šlemovi od sredine 19. do sredine 20. veka
2019, str. 64
CENA: 500 dinara
     
  Jan Bačur - bard slovačkog naivnog slikarstva u Srbiji = Ján Bačúr - bard slovenského insitného unenia v Srbsku
Autori tekstova Drago Njegovan, Pavel Babka, Tatjana Bugarski, Aleksandra Stefanov
2019, str. 56
CENA: 200 dinara
     
  Čarna Milinković, Ljubica Otić
Ispit zrelosti - maturanti vojvođanskih gimnazija od polovine 19. veka do 60-ih godina 20. veka
2019, str. 136
CENA: 200 dinara
     
  Mikan Aničić - dvorski portreti bez kralja
Autor teksta Aleksandra Stefanov
2019, str. 53
CENA: 200 dinara
     
  Ljiljana Dožić, Dario Čupić
Banska palata - priče iza priče
2019, str. 48
CENA: 300 dinara
     
  Kristina Meneši
Tito i Jugoslavija u karikaturama Informbiroa
2019, 135 str.
CENA: 500 dinara
     
  Drago Njegovan, Zoran Veljanović
Od sna do jave - prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918. godine
2018, 199 str.
Cena: 500 dinara
     
  Stanko Trifunović
Čurug na udaru imperija
20 godina arheološke ekspedicije
2018, 39 str.
CENA: 300 dinara
     
  Blago iz košnice - od Muzeja Matice srpske do Muzeja Vojvodine (1847-1947-2017)
2017, 186 str.
CENA: 500 dinara
     
  Iza gora i dolina - tri veka Slovaka u Vojvodini
Za horami, za dolami - tri storočia Slovakov vo Vojvodine
2017, 287 str.
 CENA: 1.000 dinara
     
  Jovan Paunović
Stara meta - novo odstojanje
(streljačke spomen mete XIX i XX veka)
2015, 28 str.
CENA: 100 dinara
     
  Milkica Popović, Agneš Ozer
Ala smo se naodmarali -
omiljena mesta na kojima su se Vojvođani odmarali krajem 19. i tokom 20. veka

2015, 220 str.
CENA: 800 dinara
     
  Bajić Predrag
Druže Tito, rat je završen
(sedamdesetogodišwica od oslobođewa Vojvodine od fašističkih okupatora)

2015, 106 str.
CENA: 300 dinara
     
  Veselinka Marković
Na granici dva carstva
2014, 140 str.
CENA: 200 dinara
     
  Slađana Velendečić, Tijana Stanković-Pešterac
Muzejska lepezica
2015, 52 str.
CENA: 300 dinara