Полагање стручног испита

Полагање стручног испита

0
0
0
s2sdefault

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 

Стручни испити одржавају се два пута годишње, у мају и новембру месецу.

 1. Попунити пријаву за полагање стручног испита. 
 2. Прилози уз пријаву су: 
  - Потврда о дужини стручног оспособљавања (минимум 1 година – висока стручна спрема, 9 месеци – виша стручна спрема, 6 месеци – средња стручна спрема); 
  - Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању. 
 3. Пријаву за полагање испита са прилозима доставити у три примерка најкасније до 31. марта за мајски испитни рок или до 30. септембра за новембарски испитни рок, на адресу: Комисија за полагање стручног испита, Музеј Војводине, Дунавска 35, 21000 Нови Сад. 
 4. На подрачун Музеја Војводине број 840-539668-54 уплатити износ од 8.500,00 динара на име трошкова за рад Комисије. 
 5. Најкасније до 4. маја за мајски испитни рок или до 4. новембра за новембарски испитни рок доставити рад на изабрану тему са мишљењем ментора (у три примерка). 
 6. За полагање страног језика потребно је изабрати 10-15 страна стручног текста на изабраном страном језику и доставити га у једном примерку заједно са радом. 
 7. Испит се полаже у задњој недељи маја месеца и задњој недељи новембра месеца. 
 8. О тачном термину полагања кандидат се обавештава писменим путем. 

Контакт особа: Миленко Ушћебрка, секретар Музеја Војводине, телефон 021/420-566