Монографије Музеја Војводине

Сва издања можете купити у сувенирници Музеја Војводине - Дунавска 35, Нови Сад, телефон: 021/420-566.

Predrag Medović
Kalakača, naselje ranog gvozdenog doba
1988, 480 str.
ЦЕНА: 500 динара
Mirjana Marijanski - Manojlović
Rimska nekropola kod Beške u Sremu
1987, 160 str.
ЦЕНА: 500 динара
Vesna Šaranović - Svetek
Antičko staklo u jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije
1986, 111 str.
ЦЕНА: 300 динара
Velika Dautova - Ruševljan
Rimska kamena plastika u jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije
1983, 217 str.
ЦЕНА: 400 динара
Шајкашка, природа краја
уредио др Бранислав Букуров
1971, 159 стр.
ЦЕНА: 300 динара
Милица Марковић
Географско-историјски именик насеља Војводине
1966, 215 стр.
ЦЕНА: 350 динара
Мирјана Манојловић - Маријански
Касноримски шлемови из Беркасова
1964, 60 стр.
ЦЕНА: 300 динара
Иван Јакшић
Срби у столном Београду
1962, 185 стр.
ЦЕНА: 200 динара
Банатске хере
уредио Миленко С. Филиповић
1958, 426 стр.
ЦЕНА: 200 динара