Nastavak arheoloških istraživanja na Borđošu

.

Arheološka istraživanja lokaliteta Borđoš kod Novog Bečeja nastavljena su i u avgustu 2017. I ove godine, međunarodni srpsko-nemački tim, nastavio je da proučava ovo impozantno naselje iz mlađeg kamenog doba. Rad stručnjaka iz različitih oblasti doprinosi otkrivanju mnogih pojedinosti o životu ljudi koji su na ovom mestu živeli pre 7.000 godina, pa su ovoga puta sprovedena opsežna geomorfološka istraživanja koja su potvrdila kontinuitet života na ovom mestu, o čemu najbolje svedoči zamašan kulturni sloj debljine 2,9 m. Pored toga, pronađeni su ostaci jedne kuće koja nije pretrpela požar i obilje zanimljivih nalaza među kojima se ističe žrtvenik sa ukrasima svojstvenim potiskoj kulturi. 

Pored stručnjaka Muzeja Vojvodine, deo tima činili su profesori i predavači sa kilskog Kristijan Albrehts univerziteta – dr Robert Hofman, dr Martin Furholt i dr Štefan Drajbrot, kao i studentkinja master studija sa Harvarda, Sara Martini.  

Foto: Aleksandar Miškov i Danilo Gurjanov.

Sporazum o saradnji sa Akademijom nauka Austrije

.

Muzej Vojvodine potpisao je sporazum o saradnji sa Akademijom nauka Republike Austrije i to na projektu „Biti izbeglica: evropski narativ“. 

Projekat će biti realizovan u okviru programa Evropske unije „Evropa za građane“ – akcija: Evropsko sećanje. Vodeći partner na projektu je Akademija nauka Republike Austrije, a muzeji - partneri projekta Muzej Grada Beča (Austrija), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja (Hrvatska), Muzej novejše zgodovine Slovenije (Slovenija), Muzej istočne Bosne (Bosna i Hercegovina) i Muzej Vojvodine. Pored navedenih muzeja i Akademije nauka Republike Austrije, među partnerima projekta nalaze se i istraživačke institucije iz Nemačke i Poljske.

"Petru za Petrovdan" u Etno-parku "Brvnara" u Bačkom Jarku

.

Deceniju unazad, manifestacija "Petru za Petrovdan" tradicionalno se održava u Bačkom Jarku u Etno parku "Brvnara". U sredu, 12. jula, uz podršku Društva srpsko-ruskog prijateljstva održano je poetsko veče na temu Petrovdana i Petra Kočića, nastupila je i pevačka grupa "Jarački jarani", a ove godine svečano je otkrivena spomen-ploča Mili Marčeti, zaslužnom za osnivanje Etno-parka "Brvnara". Prisutnima se obratio direktor Muzeja Vojvodine, dr Drago Njegovan, direktor Gradske biblioteke u Novom Sadu Dragan Kojić, dok je stihove o Petru Kočiću kazivala pesnikinja Marina Žinić Ilić.

(Milica Marčeta)

Saradnja sa Pedagoškim fakultetom

.

Dana 29. juna 2017. godine, Muzej Vojvodine je potpisao Protokol o saradnji sa Pedagoškim fakultetom. 

Saradnja će se odnositi na utvrđivanje potreba za određenim oblicima naučno-stručnih i pedagoških istraživanja. Biće realizovani i zajednički projekti u cilju afirmisanja nastavno-obrazovnog, kulturnog i muzeološkog nasleđa sa teritorije AP Vojvodine. Među prvim ugovorenim projektom je izložba 240 godina Norme (240 godina obrazovanja učitelja u Vojvodini) koja će biti realizovana 2018. godine u Muzeju Vojvodine. Planirane su stručne posete i prakse iz oblasti nastavnog plana Pedagoškog fakulteta. 

Stručnjaci Muzeja Vojvodine na radionicama o internet prezentaciji ustanova kulture

.

Predstavnici Muzeja Vojvodine, Klaudija Petrović i Natalija Vulikić, informatičarke, prisustvovale su radionicama „Smernice za izradu veb prezentacija“ održanim 29. i 30. juna 2017. godine u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. 

Na radionicama su predstavljene smernice Vlade za izradu i unapređenje učinka i vidljivosti veb prezentacija ustanova kulture. Cilj obuke je postizanje bolje usklađenosti veb prezentacija ustanova kulture sa svetskim trendovima i sa Smernicama za izradu veb prezentacija Direkcije za elektronsku upravu. Time se postiže bolja vidljivost kulturnog nasleđa na internetu i jačanje kapaciteta ustanova kulture u procesu digitalizacije. 

Konzervatori Muzeja Vojvodine u Manastiru Krka

.

Dragan Ogar, viši konzervator - tehničar za metal našeg Odeljenja za konzervaciju, učestvovao je ove godine u projektu obnove ikonostasa i crkvenog mobilijara srpskih pravoslavnih crkava u Hrvatskoj. Tokom desetodnevnog boravka, od 20. juna do 1. jula u Manastiru Krka, koji je i sedište Dalmatinske eparhije, naš kolega radio je na predmetima od srebra kojima je bio potreban konzervatorski tretman u cilju njihovog očuvanja. Izvršena je konzervacija kruna sa 12 ikona koje su deo starog ikonosta iz hrama Svetog Stefana iz Golubića, kao i šest svećnjaka i osam kandila. 

Reč je o višegodišnjem projektu koji vodi Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u saradnji sa Muzejom Vojvodine.

Predavanje kustosa Muzeja Vojvodine na Univerzitetu u Kilu, Nemačka

.

Predavanje kustosa Muzeja Vojvodine u Institutu za praistoriju i ranu istoriju Kristijan Albreht Univerziteta u Kilu, Nemačka

U ponedeljak, 19. juna 2017. godine arheobotaničar Aleksandar Medović, viši kustos Muzeja Vojvodine, je u okviru arheološkog kolokvijuma Instituta u Kilu održao predavanje studentima postdiplomskih studija na temu Arheobotanička istraživanja u jugoistočnom delu karpatskog basena na tri kasnoneolitska lokaliteta  ̶ Gorža, Ujvar i Borđoš. Na predavanju je prisustvovalo 25 studenata i kolega arheobotaničara, koji rade na  institutu, a potiču iz raznih delova sveta.

Povezani članci