Drugi poziv na saradnju za pripremu nove sveske Rada Muzeja Vojvodine

.

Časopis Rad vojvođanskih muzeja  – danas Rad Muzeja Vojvodine, pokrenuo je Vojvođanski muzej u Novom Sadu 1952. godine i do sada je objavljen ukupno 61 broj (u pedeset svezaka).

Zbog komplikacija administrativne prirode poslednji 61. broj pojavio se nedavno iz štampe, a s obzirom na to da je za ovu 2020. godinu predviđeno objavljivanje 62. broja, odlučili smo da poziv saradnicima uputimo tokom leta.

Rad Muzeja Vojvodine redovno objavljuje priloge iz istorije, arheologije, istorije umetnosti, etnologije, pedagogije, muzeologije, građu, prikaze publikacija i izložbi, konferencija i događaja od važnosti za muzejski život i muzeologiju. Opremljen je fotografijama u boji, a svaki rad nosi UDK broj.

Istorijat časopisa, uputstvo za autore i brojeve časopisa 3, 46, 49–61, u elektronskom obliku možete pogledati pod odrednicom Publikacije → Rad Muzeja Vojvodine.

Ponovo pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešća i pošalju nam svoje priloge za objavljivanje u 62. broju našeg godišnjaka, koji bi iz štampe trebalo da izađe tokom 2020.

Rok za dostavu radova je 15. 10. 2020.

mr Lidija Mustedanagić, urednik

 

Sporazum o saradnji sa Karlovačkom gimnazijom

.

Dana 9. septembra 2020. godine u Karlovačkoj gimnaziji potpisan je Sporazum o saradnji između pomenute škole i Muzeja Vojvodine. Protokol su potpisali direktorka Muzeja Vojvodine mr Tijana Stanković Pešterac i direktor Karlovačke gimnazije Radovan Kovačević. Potpisivanju su prisustvovale i mr Lidija Mustedanagić, pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine i Čarna Milinković, viši kustos.

Predstavljanje zbirke o školstvu za nastavu na daljinu

.

Dana 6. septembra 2020. godine u Pedagoškom muzeju u Beogradu je održano snimanje deset epizoda kulturnog programa koji će biti emitovan na RTS Platformi i RTS3 u sklopu Nastave na daljinu. Projektu pod organizacijom Pedagoškog muzeja priključio se i Muzej Vojvodine ispred koga je Čarna Milinković, viši kustos, prezentovala predmete iz zbirke Školstvo. Projekat je podržan od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Ministarstva kulture i informisanja.

Muzej Vojvodine priprema se za vruću izložbenu jesen

.

Muzej Vojvodine priprema se za vruću izložbenu jesen.

U pripremi je postavka kojоm će biti predstavljen deo naših bogatih zbirki.

Pitate se koja je tema ove izložbe? Odgovor ćete dobiti odgonetanjem zagonetke:

JA NOSIM VAS, VI NOSITE MENE.

Povezani članci