Uspešno održan stručni skup "Muzeji i edukacija"

.

Stručni skup Muzeji i edukacija uspešno je održan u ponedeljak, 18.12.2017. godine u Muzeju Vojvodine. Okupio je 50 muzejskih pedagoga, prosvetnih i kulturnih radnika, predstavnika republičkih i pokrajinskih vlasti, u nastojanju da razmene iskustva, prakse i ideje za unapređenje međuresorne saradnje obrazovnih ustanova i muzeja u Srbiji.

Skup je otvorio mnoga pitanja i dileme vezane za pravi model međuresornog povezivanja, ali je zaključak da samo zajedničkim promišljanjem ove teme možemo doći do modela koji će garantovati dobrobit i muzejima i obrazovnim institucijama, a pre svega korisnicima naših usluga – deci i mladima.

Nastavak rada na projektu Kreativne Evrope

.

Zajedno sa Narodnim muzejom Zadar, Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine i kompanijom Oroundo iz Beča, Muzej Vojvodine započeo je projekat pod nazivom Kulturni ekspirijum – Muzeji u digitalnoj razmeni (Cooltural Expirium – Museums in Digital Exchange) kojim će aplicirati za sredstva na fondu Kreativna Evropa. Ideja projekta, pored povezivanja muzejskih ustanova u regionu i razmene iskustava njihovih stručnjaka, jeste da se primenom savremenih tehnologija omogući razmena virtuelizovanog kulturnog nasleđa. U skladu sa zahtevima fonda Kreativna Evropa, poseban fokus stavljen je na razvoj muzejske publike.

Digitalizacija Muzeja Republike Srpske pod okriljem Muzeja Vojvodine

.

U Banja Luci, 06. 12. 2017. godine, potpisana su četiri protokola o saradnji između nacionalnih ustanova kulture Republike Srbije i Republike Srpske: narodnih pozorišta, biblioteka i zavoda za zaštitu spomenika kulture, Muzeja Vojvodine i JU Muzeja Republike Srpske. Protokol koji su potpisali dr Drago Njegovan i Miladin Savić predstavlja nastavak saradnje između dve ustanove i odnosi se na digitalizaciju kulturnog nasleđa. Zadatak Muzeja Vojvodine je da izvrši implementaciju informacionog sistema Imus u muzejima na teritoriji Republike Srpske.

"Iza gora i dolina - Tri veka Slovaka u Vojvodini" u Bratislavi, Slovačka

.

U Slovačkom narodnom muzeju u Bratislavi otvorena je 7. 12. 2017.  izložba Muzeja Vojvodine u Novom Sadu "Iza gora i dolina - Tri veka Slovaka u Vojvodini". Generalni direktor Slovačkog narodnog muzeja mr Branislav Panis pozdravio je prisutne autorke Anu Seč-Pinćir i Katarinu Radisavljević, ka i celokupan auditorijum. Otvaranju izložbe je prisustvovao predsednik vladine Kancelarije za Slovake u dijaspori g. Jan Varšo. Potom su govorili i ambasador RS u Slovačkoj Šani Dermaku, dr Nebojša Kuzmanović, zamenik pokrajinskog sekretara za kulturu, mr Lidija Mustedanagić, pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine i Ana Seč-Pinćir, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka. Ambasodor Š. Dermaku istakao je značaj slovačko-srpskih veza u prošlosti i viševekovno prijateljstvo oba naroda. Zahvalio se domaćinima i pohvalio saradnju dve ustanove, za koju se nada da će biti, na planu razmene izložbi i stručnjaka, obostrana. Muzeju Vojvodine poklonio je ovom prilikom jedno staro izdanje iz 1863. o srpsko-slovačkim vezama, na slovačkom jeziku.

Saradnja sa Balkan Museum Network

.

Od 27 do 30. novembra 2017. godine u radnoj poseti Muzeju Vojvodine bile su Irena Ružin (Makedonija) i Lejla Agić (Bosna i Hercegovina) članice Balkan Museum Access Group (BMAG) koja je formirana u okviru Balkan Museum Network organizacije koja okuplja muzeje u regionu. Grupa je formirana i edukovana kako bi pružila stručnu pomoć ostalim muzejima u regionu na identifikaciji postojecih barijera za pristupačnost svima, a posebno osobama sa invaliditetom.

Posle izveštaja i preporuka naših koleginica Muzej Vojvodine će spremno prionuti na posao uklanjanja svega što će nas učiniti još otvorenijim naše postojeće i buduće posetioce.

Predstavljen zbornik radova sa simpozijuma o Bunjevcima

.

U Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici 24. novembra 2017, na svečanoj akademiji povodom obeležavanja bunjevačkog nacionalnog praznika „Dan Velike narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Novom Sadu 1918.“ predstavljen je zbornik radova sa simpozijuma održanog 18. Februara 2017. godine u Novom Sadu: „Kultura i indentitet Bunjevaca“. U Zborniku, čiji je izdavač Muzej Vojvodine, nalaze se najnovija istraživanja čak 36 autora.

Odštampan je u novopokrenutoj ediciji „Prisajedinjenje 1918“ u tiražu od 500 primeraka, a štampanje publikacije je omogućio Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

U prisustvu mnogobrojnih zvanica o zborniku su govorili urednik zbornika dr Drago Njegovan, v. d. direktora Muzeja Vojvodine i jedan od autora prof. dr Slobodan Orlović, sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predavanja u Gradskoj biblioteci u Rumi

.

U okviru tradicionalnih novembarskih svečanosti povodom oslobođenja Rume u Prvom svetskom ratu u Gradskoj biblioteci u Rumi sinoć (20. novembra 2017) je dr Drago Njegovan, muzejski savetnik i v.d. direktora Muzeja Vojvodine održao predavanje na temu Prisajedinjenje Srema, Bačke Baranje i Banata Srbiji 1918. godine.

Prethodne sedmice (9. novembra 2017) predavanje na temu Zbor u Rumi i prisajedinjenje Srema Srbiji 1918, je održao Zoran Veljanović, arhivski savetnik - istoričar, a naredne sedmice će predavanje o održati dr Milan Micić, istoričar.

Povezani članci