Stručnjaci Muzeja Vojvodine na radionicama o internet prezentaciji ustanova kulture

.

Predstavnici Muzeja Vojvodine, Klaudija Petrović i Natalija Vulikić, informatičarke, prisustvovale su radionicama „Smernice za izradu veb prezentacija“ održanim 29. i 30. juna 2017. godine u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. 

Na radionicama su predstavljene smernice Vlade za izradu i unapređenje učinka i vidljivosti veb prezentacija ustanova kulture. Cilj obuke je postizanje bolje usklađenosti veb prezentacija ustanova kulture sa svetskim trendovima i sa Smernicama za izradu veb prezentacija Direkcije za elektronsku upravu. Time se postiže bolja vidljivost kulturnog nasleđa na internetu i jačanje kapaciteta ustanova kulture u procesu digitalizacije. 

Konzervatori Muzeja Vojvodine u Manastiru Krka

.

Dragan Ogar, viši konzervator - tehničar za metal našeg Odeljenja za konzervaciju, učestvovao je ove godine u projektu obnove ikonostasa i crkvenog mobilijara srpskih pravoslavnih crkava u Hrvatskoj. Tokom desetodnevnog boravka, od 20. juna do 1. jula u Manastiru Krka, koji je i sedište Dalmatinske eparhije, naš kolega radio je na predmetima od srebra kojima je bio potreban konzervatorski tretman u cilju njihovog očuvanja. Izvršena je konzervacija kruna sa 12 ikona koje su deo starog ikonosta iz hrama Svetog Stefana iz Golubića, kao i šest svećnjaka i osam kandila. 

Reč je o višegodišnjem projektu koji vodi Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u saradnji sa Muzejom Vojvodine.

Predavanje kustosa Muzeja Vojvodine na Univerzitetu u Kilu, Nemačka

.

Predavanje kustosa Muzeja Vojvodine u Institutu za praistoriju i ranu istoriju Kristijan Albreht Univerziteta u Kilu, Nemačka

U ponedeljak, 19. juna 2017. godine arheobotaničar Aleksandar Medović, viši kustos Muzeja Vojvodine, je u okviru arheološkog kolokvijuma Instituta u Kilu održao predavanje studentima postdiplomskih studija na temu Arheobotanička istraživanja u jugoistočnom delu karpatskog basena na tri kasnoneolitska lokaliteta  ̶ Gorža, Ujvar i Borđoš. Na predavanju je prisustvovalo 25 studenata i kolega arheobotaničara, koji rade na  institutu, a potiču iz raznih delova sveta.

Saradnja sa Muzejom Republike Srpske

.

Okrugli sto na temu ''Škole, predškolske ustanove i Muzej saradnici u vaspitanju i obrazovanju'' Tradicija i inovacija, održan je  u Muzeju Republike Srpske 15. i 16. juna 2017. godine. Na početku savetovanja potpisan je sporazum o saradnji Muzeja Republike srpske sa Muzejem Vojvodine u Novom Sadu i Etnografskim muzejem u Beogradu. Sporazum su potpisali Miladin Savić, direktor Muzeja Republike Srpek, dr Drago Njegovan, v. d. direktora Muzeja Vojvodine i dr Mirjana Menković, direktorica Etnografskog muzeja u Beogradu koji su se tom prilikom i obratili učesnicima okruglog stola i prisutnoj publici.

Od raja do beznjenice

.

Juče, 7. juna 2017. godine je u prostorijama Muzeja Vojvodine, u prednjem holu između dva stepeništa, odigrana predstava Zorana Subotičkog „Od raja do beznjenice“. Na emotivan i sažet način prikazan je svet Dunđerskih i, unutar njega, emotivna priča o odnosu najvećeg pesnika srpskog romantizma Laze Kostića i mlade, učene, prelepe Lenke Dunđerski, kćeri jednog od najbogatijih ljudi Austro-Ugarske carevine, Lazara Dunđerskog. 

Predstava je nastala u dvorcu Bogdana Dunđerskog u Bečeju (2015) i igra se isključivo u dvorcima, palatama i zdanjima od kulturno-istorijskog značaja, kao deo sećanja na nekadašnju “dvorsku kulturu Vojvodine”, a u okviru jednog šireg projekta pod nazivom “Čudesni svet Dunđerskih“.

Saradnja sa Gimnazijom "Jan Kolar" u Bačkom Petrovcu

.

U ponedeljak, 29. maja 2017. godine u 11 sati, u prostorijama Gimnazije „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu, potpisan je Protokol o saradnji između Muzeja Vojvodine i gimnazije. Protokol su potpisali direktorka škole Ana Medveđ i v. d. direktora dr Drago Njegovan. 

Muzej Vojvodine iza ima deceniju uspešne saradnje sa slovačkim kulturnim institucijama kako u zemlji tako i u Slovačkoj republici. Potpisivanjem pomenutog Protokola, gimnazija „Jan Kolar“ biće uvršćena u red eminentnih vaspino-obrazovnih institucija koje sa Muzejom Vojvodine čine kompaktnu celinu.

Povezani članci