Sporazum o saradnji sa Karlovačkom gimnazijom

.

Dana 9. septembra 2020. godine u Karlovačkoj gimnaziji potpisan je Sporazum o saradnji između pomenute škole i Muzeja Vojvodine. Protokol su potpisali direktorka Muzeja Vojvodine mr Tijana Stanković Pešterac i direktor Karlovačke gimnazije Radovan Kovačević. Potpisivanju su prisustvovale i mr Lidija Mustedanagić, pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine i Čarna Milinković, viši kustos.

Isti dan i druge eminentne ustanove obrazovanja i kulture su sa pomenutom školom takođe potpisale Sporazum (Muzej grada Novog Sada, Istorijski arhiv Novi Sad, Arhiv SANU u Sremskim Karlovcima, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Rotari klub Novi Sad).

Gimnazija je osnovana posle Temišvarskog sabora 1791. godine u Sremskim Karlovcima i 2021. će proslavljati svoj jubilej (230 godina postojanja). Publici će kroz zajedničku saradnju škole i muzeja biti prikazane zbirke i muzejsko blago koje se nalazi u Karlovačkoj gimnaziji. Time će javnost biti upoznata sa vrednim pokretnim kulturnim dobrima čiji je vlasnik Gimnazija.

Od ove školske godine Karlovačka gimnazija je otvorila novi smer, Istorijsko-geografski, te je potpisanim protokolom utvrđena i buduća saradnja učenika škole i Muzeja Vojvodine.

 

Povezani članci