Digitalizacija katastarskih mapa

.

U poseti Muzeju Vojvodine 16. marta 2017. godine bili su i Šandor Bisak (Biszak Sandor) i Čaba T. Rejs (Reisz T. Csaba), zajedno sa direktorom Istorijskog arhiva grada Novog Sada Petrom Đurđevim. U razgovoru sa dr Dragom Njegovanom razmatrali su mogućnosti digitalizacije katastarskih mapa iz fondova Muzeja Vojvodine, odnosno zbirke kojom rukovodi kustos Vukosava Pejin.