Reprodukcije starih čestitki

0
0
0
s2sdefault

Sve suvenire možete kupiti u suvenirnici Muzeja Vojvodine - Dunavska 35, Novi Sad, telefon: 021/420-566.

Kliknite na sliku za veći pregled.

  Čestitka, 1916.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Čestitka, početak 20. veka
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Čestitka, 1916.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Čestitka, 1920.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Čestitka, prva polovina 20. veka
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Čestitka, početak 20. veka
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Ljubavna čestitka, 1912.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Ljubavna čestitka, početak 20. veka
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Ljubavna čestitka, oko 1930.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Ljubavna čestitka, 1937.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Šaljiva čestitka, 1936.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Šaljiva čestitka, 1905.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Šaljiva čestitka, 1913.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara
  Čestitka, 1913.
Original se čuva u Zbirci kalendara i čestitki Muzeja Vojvodine.
Dimenzije: 13,5x9 cm
Cena: 30 dinara