Projekat saradnje Muzeja Vojvodine sa Radosnim detinjstvom "Od ovce do ćilima"

.

0
0
0
s2sdefault

Projekat saradnje Muzeja Vojvodine sa Radosnim detinjstvom "Od ovce do ćilima"
26 septembar - 20. decembar 2017. godine

Projekat "Od ovce do ćilima" interaktivni je edukativni ptrojekat namenjen deci starijeg predškolskog i predškolskog uzrasta. Pored usvajanje osnovnih muzejskih pojmova, ( muzej, kustos, muzejska zbirka..) deca će primereno svojim sposobnostima, kroz igru i animaciju, upoznati pojedine muzejske eksponate u vezi sa načinom  proizvodnje tekstila u seoskim domaćinstvima 19 veka; načinom pripreme i obrade tekstilnih kultura, starim alatkama i spravama, sa načinom bojenja i ukrašavanja tkanina. Svaka uzrasna grupa u Muzeju će pored simulacije procesa češljanja, predenja, tkanja interpretirati  dečju pesme Poziv na igru ...

A potom će kroz kreiranje ćilima, izradu tapiserija i ćilima, crtanje alatki i bojenje vune, u vrtićima ispoljiti svoju kreativnost i umeće.

U okviru pripreme realizacije ovog programa 26. septembra u 13 sati, u Muzeju Vojvodine Dunavska 35  biće upriličena edukacija i prezentacija programa za vaspitače i saradnike.
Na kraju programa predviđena je izložba dečjih radova koju bi pratio prigodan katalog.
    
Cilj:
Cilj ovog projekta je da deca predškolskog uzrasta usvoje elementarna saznanja o kulturnoj baštini predstavljenoj na stalnoj postavci Muzeja Vojvodine koja, između ostalog, prati i uzgoj tekstilnih kultura, alatki za izradu tekstilnih vlakana i tekstila, proces pripreme i obrade tekstilne niti, upotrebne i dekorativne predmete i njihovu ornamentiiku; da utiče na  razvoj intelektualnih sposobnosti, kreativnosti, na širenje muzejske kulture i buđenje interesovanja  za posećivanja institucija kulture, vaspitavanje buduće muzejske publike.

Autor projekta: Vladimira Stanisavljević, muzejski savetnik - pedagog

Stručni saradnik  PU Radosno detinjstvo: Jelena Tišma, likovni pedagog.