Javne nabavke

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

PLAN NABAVKI ZA 2017.

IZMENA PLANA NABAVKI ZA 2017.

IZMENA PLANA NABAVKI ZA NOVEMBAR 2017.

 

Nabavka muzealija

Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje knjige "Miloš Crnjanski"

Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja na ceradnom platnu i samolepljivoj foliji

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori ponuđačima
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena datuma otvaranja ponuda
Оdluka o dodeli ugovora

Izrada animacije arheoloških objekata Čurug

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Izrada aplikacije za postavku Čurug

- Poziv za dostavqawe ponuda
- Кonkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Snimanje filmova

Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora

Štampanje kataloga i monografije Čurug

Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori ponuđačima
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena roka za dostavljanje ponuda
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje knjige "Miloš Crnjanski"

Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka
- Оbaveštenje o obustavi postupka

Usluge projektovanja

Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
Оdluka o dodeli ugovora

Adaptacija prostora Muzej prisajedinjenja

Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori ponuđačima
- Pitanja i odgovori ponuđačima 2
- Pitanja i odgovori ponuđačima 3
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
- Izmena datuma otvaranja ponuda
Оdluka o dodeli ugovora

Usluge štampanja za Muzej prisajedinjenja

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
Izmena roka za dostavljanje ponuda
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Oprema za Muzej prisajedinjenja

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema - Etnološko odeljenje

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema - Arhimus

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori ponuđačima
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Osiguranje

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Metalne police

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci 
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Pitanja i odgovori ponuđačima
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka automobila

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci 
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Tekuće održavanje objekata

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci 
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Pitanja i odgovori ponuđačima
Produženje roka za dostavljanje ponuda
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Materijal za kulturu

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za partiju 3
Izmena roka za dostavljanje ponuda
Pitanja i odgovori ponuđačima
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Digitalna štampa

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Pitanja i odgovori ponuđačima
Promene konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka goriva

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Pitanja i odgovori ponuđačima
Promene konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka električne energije

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Grafički dizajn izložbe i kataloga "Muzej u muzeju"

- Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Мodel konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

"Prvi rez"
- Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Мodel konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

"Pandorina kutija"
- Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Моdel konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

"Nevolje na karti
- Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Моdel konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje kataloga

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Digitalna štampa

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
- Pitanja ponuđača
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Оprema za arheologiju

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Rekonstrukcija osvetljenja na stalnoj postavci

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda
Оdluka o obustavi postupka
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda 2

Računarska oprema

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
-
 Pitanja i odgovori ponuđačima
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštewe o zaključenom ugovoru

Nadogradnja osftverskog rešenja IMUS/ZIMUS

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nadogradnja softverskog rešenja IMUS

Оpšti podaci o nabavci
- Оbaveštenje o pokretanju postupka
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Dizajn izložbe

- Odluka o pokretanju postupka
Оpšti podaci o nabavci
- Оbaveštenje o pokretanju postupka
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Skener

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Оsiguranje

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
-
Produženje roka za dostavljanje ponuda
-
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje rada

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
-
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dizajn izložbe

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
Mišljenje
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje kataloga

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Pitanja ponuđača i odgovori
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Оsiguranje izložbe

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Pitanja ponuđača i odgovori
Pitanja ponuđača i odgovori 2
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka ploča od iverice i drugog materijala

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Оdržavanje zgrada i objekata

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Razna dobra

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Pitanja ponuđača i odgovori
- Оdluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge digitalne štampe

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Pitanja ponuđača i odgovori
- Оdluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Kancelarijski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
-
Иzmene i dopune konkursne dokumentacije
- Оdluka o dodeli ugovora
- Ugovor

Nabavka goriva

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Оdluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru