Javne nabavke

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

PLAN NABAVKI ZA 2017.

IZMENA PLANA NABAVKI ZA 2017.

 

Usluge štampanja za Muzej prisajedinjenja

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

Oprema za Muzej prisajedinjenja

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema - Etnološko odeljenje

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema - Arhimus

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori ponuđačima
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Osiguranje

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Metalne police

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci 
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Pitanja i odgovori ponuđačima
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka automobila

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci 
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Tekuće održavanje objekata

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci 
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Pitanja i odgovori ponuđačima
Produženje roka za dostavljanje ponuda
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Materijal za kulturu

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za partiju 3
Izmena roka za dostavljanje ponuda
Pitanja i odgovori ponuđačima
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Digitalna štampa

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Pitanja i odgovori ponuđačima
Promene konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka goriva

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Pitanja i odgovori ponuđačima
Promene konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka električne energije

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Grafički dizajn izložbe i kataloga "Muzej u muzeju"

- Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Мodel konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

"Prvi rez"
- Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Мodel konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

"Pandorina kutija"
- Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Моdel konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

"Nevolje na karti
- Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Моdel konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje kataloga

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Digitalna štampa

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
- Pitanja ponuđača
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Оprema za arheologiju

- Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Rekonstrukcija osvetljenja na stalnoj postavci

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda
Оdluka o obustavi postupka
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda 2

Računarska oprema

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
-
 Pitanja i odgovori ponuđačima
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja

Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštewe o zaključenom ugovoru

Nadogradnja osftverskog rešenja IMUS/ZIMUS

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Nadogradnja softverskog rešenja IMUS

Оpšti podaci o nabavci
- Оbaveštenje o pokretanju postupka
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Dizajn izložbe

- Odluka o pokretanju postupka
Оpšti podaci o nabavci
- Оbaveštenje o pokretanju postupka
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge štampanja

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Skener

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Оsiguranje

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
-
Produženje roka za dostavljanje ponuda
-
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje rada

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
-
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dizajn izložbe

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka muzealija

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
Mišljenje
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje kataloga

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Pitanja ponuđača i odgovori
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Оsiguranje izložbe

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Pitanja ponuđača i odgovori
Pitanja ponuđača i odgovori 2
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka ploča od iverice i drugog materijala

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Оdržavanje zgrada i objekata

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Razna dobra

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
- Pitanja ponuđača i odgovori
- Оdluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge digitalne štampe

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Pitanja ponuđača i odgovori
- Оdluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Kancelarijski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
-
Иzmene i dopune konkursne dokumentacije
- Оdluka o dodeli ugovora
- Ugovor

Nabavka goriva

- Poziv za dostavljanje ponuda
Оpšti podaci o nabavci
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Оdluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka struje

Poziv za dostavljanje ponuda
Opšti podaci o nabavci
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Оdluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje flajera

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
Izmenjen Obrazac strukture cene
Produženje roka za podnošenje ponuda
Оdluka o dodeli ugovora

Nabavka muzealija

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora

Uređenje depoa

- Poziv za dostavljanje ponudaозив за достављање понуда
- Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora

Računarska oprema

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora

Nabavka muzealija

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Konzervacija slika

- Оdluka o pokretanju postupka
- Оbaveštenje o pokretanju postupka
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Štampanje flajera

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
-
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Vitrine i postamenti

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oprema za stalnu postavku Tvrđava Bač

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o obustavi postupka javne nabavke
- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Likovno i tehničko rešenje izložbe

- Obaveštenje o pokretanju postupka
- Opšti podaci o nabavci
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o dodeli ugovora

Dizajn publikacije

- Obaveštenje o pokretanju postupka
- Opšti podaci o nabavci
- Оbaveštenje o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otkup predmeta za zbirke

- Obaveštenje o pokretanju postupka 1
- Opšti podaci o nabavci 1
- Оbaveštenje o dodeli ugovora 1
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
- Obaveštenje o pokretanju postupka 2
- Оpšti podaci o nabavci 2
- Оbaveštenje o dodeli ugovora 2
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
- Obaveštenje o pokretanju postupka 3
- Оpšti podaci o nabavci 3
- Оbaveštenje o dodeli ugovora 3
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3
- Obaveštenje o pokretanju postupka 4
- Оpšti podaci o nabavci 4
- Оbaveštenje o dodeli ugovora 4
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4
- Obaveštenje o pokretanju postupka 5
- Оpšti podaci o nabavci 5
- Оbaveštenje o dodeli ugovora 5
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5
- Obaveštenje o pokretanju postupka 6
- Оpšti podaci o nabavci 6
- Оbaveštenje o dodeli ugovora 6
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6
-
Odluka o dodeli ugovora

Grafički dizajn

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Arheološko iskopavanje "Borđoš"

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Dizajn izložbe

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
- Оdluka o dodeli ugovora
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Digitalna štampa

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Оdluka o dodeli ugovora

Оdržavanje objekata

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori ponuđačima
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Оsiguranje

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Osvetljenje

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Оpšti podaci o nabavci
- Dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori ponuđačima
- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge vizuelnog i grafičkog dizajna

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Pitanja i odgovori
- Obaveštenje o dodeli ugovora

Nabavka računarske opreme

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka hemikalija

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga štampanja

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Održavanje objekata

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Оdluka o obustavi postupka

Digitalna štampa

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Materijal za kulturu

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Izmenjena konkursna dokumentacija
- Zaključen ugovor

Kancelarijski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Zaključen ugovor

Održavanje računarske opreme

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Obaeštenje o zaključenom ugovoru

Gorivo

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Zaključen ugovor

Električna energija

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci - izmenjeni
- Obaveštenje o zaključenom

Elektroinstalacije

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Opšti podaci o nabavci
- Izmena konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru