Izložba fotoreportera „Objektivno"

.

Povodom Fotoreporterske nove godine, koju više od pet decenija organizuju fotoreporteri dnevnih listova: Dnevnik i Mađar so, u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35), u petak 21. decembra u 19 časova, biće otvorena Šesta godišnja izložba fotoreportera Novog Sada i Vojvodine - OBJEKTIVNO.

Više od trideset aktivnih fotoreportera biće predstavljeno izložbom na kojoj će biti izloženo 63 fotografije. Selektor ovogodišnje izložbe je doajen jugoslovenske i srpske fotografije Borivoj Mirosavljević.

Portreti narodnog kralja u umetničkim delima

.

U petak, 7. decembra, u 20 sati u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35) otvara se izložba „Portreti narodnog kralja u umetničkim delima“, autora Hadži Zorana Lazina.

Izložba je zajednički projekat Muzeja Vojvodine – Muzeja prisajedinjenja, Istorijskog arhiva Grada Novog Sada i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Novembarski dani 2018. godine protekli su u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji u znaku obeležavanja stogodišnjice završetka Velikog rata i pobedonosnog učešća Kraljevine Srbije i Prisajedinjenja Srema, Baranje, Bačke i Banata - Kraljevini Srbiji.

Nizom prigodnih programa, manifestacija i svečanosti širom naše zemlje, obnovljeno je sećanje na slavnu prošlost, najznačajnije aktere onog vremena i ogromne žrtve koje su položile svoje živote na oltar otadžbine za slobodu i napredak naroda i države.

Mapa puna snova - Predrag Spasojević - grafički dizajn

.

U četvrtak, 29. novembra, u 19 sati, u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35 otvara se izložba u organizaciji: Muzeja Vojvodine, agencije MEDIT iz Pule i Srpskog kulturnog centra u Istri „MAPA PUNA SNOVA - Predrag Spasojević - grafički dizajn“.

Izložba MAPA PUNA SNOVA predstavlja izbor iz bogatog opusa priznatog istarskog grafičkog dizajnera Predraga Spasojevića (1959-2010) koji seže od prvih nagrađivanih plakata Pula film festivala, preko brojnih vizualnih identiteta pozorišta i turističkih zajedenica do upečatljivih grafičkih ostvarenja za kulturu, turizam, eno & gastro scenu Istre...

Izložbu će otvoriti Vladimir Torbica, načelnik kancelarije za kulturu Istarske županije, a o Predragovom opusu će govoriti poznati publicista i kritičar Petar Peca Popović.

Festival fotografije: Kulturno-istorijski spomenici Novog Sada u kreativnoj fotografiji

.

U utorak 6. novembra, u 19 sati u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, otvara se izložba Festivala fotografije Novi Sad 2018 pod nazivom: Kulturno-istorijski spomenici Novog Sada u kreativnoj fotografiji.

Organizator Festivala je Centar za kreativno stvaralaštvo GALATEA u saradnji sa Gradom Novim Sadom - Gradskom upravom za kulturu.

FESTIVAL FOTOGRAFIJE je svoj program započeo 5. septembra 2018. godine nizom predavanja koja su održali eminentni stručnjaci iz iblasti istorije, istorije umetnosti, arhitekture, geografije, fotografije.

Ciljevi ovih predavanja su bili upoznavanje velikog broja posetilaca sa kulturno-istorijskim spomenicima i objektima grada Novog Sada.

Festival je ostvario i izuzetnu saradnju sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, Muzejom Vojvodine, Tehničkom školom Mileva Marić Ajnštajn, Srednjom umetničkom školom Bogdan Šuput.

Tema FESTIVALA FOTOGRAFIJE Kulturno-istorijski spomenici Novog Sada u kreativnoj fotografiji, je od prijavljenih učesnika zahtevala kreativnost iz oblasti fotografije i poznavanje kulturno-istorijskih spomenika  Novog Sada.

Zmijanjski vez - svjetsko nematerijalno nasleđe

.

Muzej Republike Srpske u Banja Luci izložbom ZMIJANjSKI VEZ-SVJETSKO NEMATERIJLANO  NASLjEĐE, autorke muzejske savetnice etnološkinje Danijele Đukanović novosadskoj publici predstavlja priču o vezu koji se od 2014. godine  nalazi na UNESKO-voj reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Izložba se otvara u četvrtak 13. septembar 2018. godine, u 19 časova (Dunavska 35).

Zmijanjskim vezom prikazana je umetnička kreativnost, unutrašnja simbolička kreativnost i osećajnost koju je vekovima  posedovala krajiška žena u svom temperamentu i duhu. Ona je vezom izražavala svoje emocije osećanja i unutrašnje stanje duha. Specifičnost Zmijanjskog veza se ogleda u tome što su bogatstvo ornamenata, tehnika izrade i kolorita jedinstveni i posebni, ne samo u odnosu na susedne oblasti, već i na čitav centralni i zapadni Balkan. Složena ornamentika Zmijanjskog veza specifična je i po tome što u vremenskom periodu od sredine 19. veka pa do danas nije pojednostavljivana. Materijal na kojem je prikazano umeće izrade Zmijanjskog veza doživljavao je transformaciju, ali je vez i dalje zadržavao svoje autentične specifičnosti i svoju autentičnu tamno plavu boju.

"Čurug na udaru imperija" u Pančevu

.

Izložba "Čurug na udaru imperija - 20 godina arheološke ekspedicije", biće otvorena u utorak, 7. avgusta, u 19 sati, u Narodnom muzeju Pančevo. Autor izložbe je Stanko Trifunović, muzejski savetnik - arheolog.

Gradina na Jelici

.

Izložba "GRADINA NA JELICI. Utvrđeni centar u Iliriku VI veka i višeslojno arheološko nalazište" arheologa prof. dr Mihaila Milinkovića otvara se u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, u utorak, 31. jula u 12 sati.

Izložbu je prvi put u svojim prostorijama, u manjem obimu, priredio Narodni muzej u Čačku 2014. godine povodom obeležavanja 30 godina arheoloških iskopavanja na lokalitetu Gradina na Jelici, da bi ona, sa gotovo dvostrukim brojem eksponata, bila prezentovana u Galeriji SANU tokom proleća 2017. i u Narodnom muzeju u Kraljevu u oktobru iste godine.

Gradina na Jelici danas predstavlja jedno od najpoznatijih i najznačajnijih ranovizantijskih nalazišta (vreme 6. i početka 7. veka n.e.) u Srbiji i njenom okruženju. Pored ostataka iz vremena Istočnog rimskog carstva (ranovizantijskih), na Gradini se u nešto manjoj meri došlo i do materijalnih tragova iz praistorijskog i ranosrednjovekovnog perioda. Kulturni sloj sa najvećim brojem nalaza svakako je ranovizantijski, s obzirom da je u tom vremenu na Gradini bio podignut utvrđen grad sa do sada otkrivenim ostacima pet crkava, sa rezidencijama, kućama za stanovanje, radionicama i skladištima, kao i sa nekropolama.

Povezani članci