Zapisi u vremenu – Fotografije dr Radivoja Simonovića

.

U utorak 6. oktobra 2015. godine u 19 časova, u Dunavskoj 35, otvara se izložba pod nazivom "Zapisi u vremenu – Fotografije dr Radivoja Simonovića". Autor izložbe je Bogdan Šekarić, viši kustos - etnolog.

U Etnološkom odeljenju čuva se više od 1.400 staklenih negativ - ploča, od kojih je, za potrebe ove izložbe, napravljen izbor koji ilustruje svu raznovrsnost etnoloških i kulturno – istorijskih motiva zabeleženih u Bačkoj, Baranji, Slavoniji, Sremu i Banatu. Obradu i pripremu fotografske građe uradio je akademski slikar i fotograf Branislav Marković, koji je ujedno i autor idejnog i likovnog rešenja izložbe.

Za potrebe realizacije ove izložbe korišćena je arhivska građa sakupljena u Rukopisnom odeljenju Matice srpske, Galeriji Matice srpske, Muzeju grada Novog Sada i Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Sve boje Fruške gore

.

Povodom Svetskog dana turizma, Turistička organizacija grada Novog Sada poziva Vas na izložbu fotografija i promociju mape "Sve boje Fruške gore". Dotaknimo i doživimo lepotu naše Fruške gore kroz otvoren i zanimljiv objektiv fotografa Dragana Kurucića. Očekujemo Vas u Muzeju Vojvodine 25. septembra 2015. godine u 19 časova.

Otisci revolucije - partizanske brošure u Vojvodini 1941-1945.

.

U četvrtak 17. septembra u 12 časova, u Dunavskoj 37, otvara se izložba pod nazivom „Otisci revolucije, partizanske brošure u Vojvodini 1941-1945." Autor izložbe je Vojislav Martinov, kustos istoričar.

Od početaka organizovanog antifašističkog ustanka u Drugom svetskom ratu, partizanska štampa je imala izuzetno značajnu ulogu u ideološkoj borbi, upoznavanju širih društvenih slojeva o svojim političkim i revolucionarnim ciljevima, u omasovljavanju Narodno-oslobodilačkog pokreta (NOP-a) i u razvijanju alternativnih sredstava informisanja, usmerenih protiv fašističke propagande.

Pored mnogobrojnih listova, časopisa, plakata i letaka, važan segment partizanskog izdavaštva bile su i raznovrsne brošure koje su kružile po partijskim organizacijama, Narodno-oslobodilačkim odborima (NOO) u partizanskim jedinicama i na oslobođenim teritorijama. Za razliku od listova, koji su imali prevashodnu ulogu da informišu o stanju na svetskim i lokalnim frontovima i propagiraju ciljeve NOP-a, brošure su uglavnom služile za političko-ideološku edukaciju kadrova Komunističke partije Jugoslavije (KPJ), kao i za upoznavanje sa ključnim aspektima nove, revolucionarne vlasti.

Dunavski dijalozi 2015. - treći međunarodni festival savremene umetnosti podunavskog regiona

.

U okviru trećeg međunarodnog festivala savremene umetnosti podunavskog regiona "Dunavski dijalozi", od 28. avgusta do 30. septembra 2015. godine, u Muzeju Vojvodine biće otvorena izložba "Nezaobilazne strategije".

Koncepcija izložbe ne podrazumeva odgovor na određenu temu ili problem, niti ima potrebu da ukaže na neki od aktuelnih tokova umetničke scene,na istraživanja u pojedinim medijima i sl. već se ona bazira na izdvajanju određenih različitih pojava i ličnosti koje su obeležile noviju istoriju umetnosti Vojvodine i Srbije. Radi se o autorima koji čine vitalistički deo savremene umetničke prakse Srbije i koji na neki način kao odabrani reprezenti označavaju i ukazuju na različite pojave i strategije, različita umetnička istražvanja i koncepte od 70-tih godina prošlog veka do danas,a bez kojih se nebi mogla razumeti ni tumačiti ukupna umetnička situacija ovog perioda.

Izložba "Ala smo se naodmarali" otvorena do 23. avgusta

.

Iskoristite priliku i uhvatite poslednji voz kojim ćete obići omiljena mesta za odmor stanovnika Vojvodine.

Opustite se na obalama jezera, u šetnji banjama, osvežite se u Jadranskom moru, skijajte u Alpima... a onda uživajte u uspomenama zabeleženim na fotografijama, razglednicama, video snimcima...

U našem gradu, u Muzeju Vijvodine još samo do 23. avgusta izložba ALA SMO SE NAODMARALI, autorki Dr Agneš Ozer i Milkice Popovic.

Dođite, rashladite se, podsetite se...

Povezani članci