Sava Popović Tekelija

.

 

  Sava Popović Tekelija, jedna od najznačajnijih ličnosti srpske istorije s kraja 18. i prve polovine 19. veka ponikao je iz ugledne srpske plemićke porodice. Gotovo svi njegovi preci bili su graničarski oficiri, koji su uspešno gradili vojničku karijeru, stekli porodični ugled, a ime Tekelija, proslavili izvan granica Habzburške države. Rodonačelnik ove porodice, Jovan Tekelija je za izuzetne vojničke zasluge stekao plemićku diplomu 1706.

Vojvođanski Srbi – dobrovoljci u Prvom svetskom ratu

.

 

 Zvanično osnovana 29. aprila 1916. godine u ruskom gradu Odesi na Crnom moru, Prva srpska dobrovoljačka divizija je na svom vrhuncu brojala oko 17.000 ljudi. Jedna od četa u koju su raspoređeni dobrovoljci iz Banata, Bačke, Baranje i Srema nosila je naziv „vojvođanska“ četa. Samo u prvom puku divizije, bilo je raspoređeno 1.256 dobrovoljaca iz Vojvodine, a uoči bitke na Dobrudži njihov broj se popeo na 6.225 ljudi.

                             

                 Car Nikolaj II vrši smotru Prve srpske dobrovoljačke divizije

 Komandni kadar divizije činili su oficiri srpske vojske sa Krfa na čelu sa komandantom pukovnikom Stevanom Hadžićem. Dobrovoljački oficiri, bivši ruski ratni zarobljenici, komandovali su divizijskim četama. Uprkos naporima da se divizija prvenstveno iskoristi za potrebe srpske vojske na Solunu, ona je zvanično ušla u sastav 47. korpusa ruske carske vojske, što je odredilo njenu namenu i sudbinu.

Rimski medaljon

.

 

          

 Godine 1978. otkupljen je za Muzej Vojvodine srebrni medaljon rimskog cara Konstantina II (337–340), sina Konstantina Velikog, kovan u kovnici Sisciji (Siscia), verovatno, sudeći prema analogijama sličnih medaljona, pred sam početak vladavine 336/337. po Hristu. Znači, u vreme dok je još bio princ, što svedoči titula CAESAR data na aversu medaljona.

Staklena Pandorina kutija

.

 Za Zbirku savremene umetnosti Muzeja Vojvodine otkupljena je skulptura od stakla, rad novosadske umetnice Mirjane Blagojev pod nazivom Pandorina kutija. Otkup je realizovan sredstvima dobijenim na Konkursu Republičkog Ministarstva kulture i informisanja 2015. godine.

„Tandara-broć“ u urbanom naselju iz vremena Filipa i Aleksandra Velikog na jugu Srbije

.

 Svi znaju za izraz „tandara-broć“. Danas se tumači kao besmislica, glupost, ili koještarija. Ali, daleko od toga da su ugljenisani delovi plodova broća (Rubia tinctorum L.), pronađeni na arheološkom nalazištu Kale-Krševica kod Bujanovca u sloju koji potiče iz 4/3. veka pre nove ere, besmisleni. Broć, odnosno bojadžiska trava, ili kako je kod nas još nazivaju bojadžija, a neretko i crvenilo se u to vreme najverovatnije koristila kao bojadiser za vunu. Naime, arheološki nalazi ukazuju na veoma razvijenu tkačku delatnost, a arheozoološki na uzgoj ovaca na ovom lokalitetu. Ovaj grad je negovao intenzivne trgovačke veze sa Egejom.

Portret baronice Eufimije Jović, dobrotvorke i zadužbinarke

.

 Portret, kao samostalna likovna forma, pojavljuje se u srpskom slikarstvu u XVIII veku, a naročito će postati popularan među građanstvom u XIX veku, kada ono preuzme vodeću ulogu u ekonomskom i kulturnom razvoju. Putem portreta pojedinac je želeo da ostavi svedočanstvo o svojoj ulozi i statusu u društvu, a umetnici su likovnim sredstvima iskazivali određena značenja o portretisanom. Upotrebom različitih ikonografskih rešenja i simboličnih atributa razviće se i različite vrste portreta: memorijalni, paradni, idealizovani, alegorijski itd.