Каталози изложби Музеја Војводине

Сва издања можете купити у сувенирници Музеја Војводине - Дунавска 35, Нови Сад, телефон: 021/420-566.

  Robert Hamerštil
2005, 40 str.
ЦЕНА: 100 динара
    Драго Његован
Политички плакат у Војводини (1848-2003)
2004, 55 стр.
ЦЕНА: 100 динара
             
  Сузана Миловановић
Светозар Милетић и његово доба
2004, 71 стр.
ЦЕНА: 100 динара
    Јеша Денегри, Даринка Рацков, Војислав Башичевић
Илија Босиљ - Иронија ироније, непознате слике
2004, 67 стр.
ЦЕНА: 100 динара
             
  Ђорђе Кадијевић, Миле Игњатовић
Коста Брадић
2004, 32 стр.
ЦЕНА: 100 динара
    Лидија Мустеданагић
Милош Црњански (1893-1977)
стална изложба

2002, 31 стр.
ЦЕНА: 100 динара
             
  Jovan Paunović
Streljačke spomen mete XIX veka
1990, 31 str.
ЦЕНА: 100 динара
    Весна Сарић, Александар Петровић
Доситејева трагања (1739-1989)
1989, 63 стр.
ЦЕНА: 100 динара
             
  Федора Бикар
Меморијални музеј Јована Рајића - Манастир Ковиљ
1985, 23 стр.
ЦЕНА: 100 динара
    Kulturschätze aus der Vojvodina
1981, 62 str.
ЦЕНА: 100 динара
             
  Rimski kameni spomenici u Vojvođanskom muzeju
1977, 35 str.
ЦЕНА: 100 динара
    Rimske bronzane fibule
(Poklon Teodora Veselinovića)
1977, 22 str.
ЦЕНА: 100 динара