Јавне набавке

0
0
0
s2sdefault

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА НОВЕМБАР 2017.

 

Набавка витрина

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација

Услуге дититалне штампе

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација

Набавка горива

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
- Одговор Лукоилу
- Одговор Лукоилу 2
- Одговор Еуропетролу
- Измене и допуне конкурсне документације

Јавни позив за прикупљање понуда за реализацију активности обележавања 100 годишњице присаједињења Војводине Србији 1918-2018. године

- Јавни позив

Набавка електричне енергије

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Штампање књиге "Милош Црњански"

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања на церадном платну и самолепљивој фолији

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
- Питања и одговори понуђачима
- Измена и дпоуна конкурсне документације
- Измена датума отварања понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Израда анимације археолошких објеката Чуруг

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Израда апликације за поставку Чуруг

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Снимање филмова

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Штампање каталога и монографије Чуруг

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
- Питања и одговори понуђачима
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измнена рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Штампање књиге "Милош Црњански"

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
-
Одлука о обустави поступка
- Обавештење о обустави поступка

Услуге пројектовања

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
Одлука о додели уговора

Aдаптација простора Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и одговори понуђачима
- Питања и одговори понуђачима 2
- Питања и одговори понуђачима 3
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Измена и допуна конкурсне документације 3
- Измена датума отварања понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања за Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Измена и допуна конкурсне документације 3
- Измена рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Oпрема за Музеј присаједињења

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема - Етнолошко одељење

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема - Aрхимус

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Металне полице

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка аутомобила

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Текуће одржаванје објеката

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измене и допуне конкурсне доиументације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и договори понуђачима
Продужење рока за достављање понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору

Mатеријал за културу

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измена и допуна конкурсне документације за партију 3
Измена рока за достављање понуда
Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Дигитална штампа

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци 
Обавештење о закљученом уговору

Набавка канцеларијског материјала

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Промене конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка горива

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања и одговори понуђачима
Промене конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

- Позив за достављање понуда
-
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Графички дизајн изложбе и каталога "Музеј у музеју"

- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

"Први рез"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

"Пандорина кутија"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

"Невоље на карти"
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
Модел конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Штампање каталога

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Дигитална штампа

- Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Питања понуђача
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Опрема за археологију

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Реконструкција осветљења на сталној поставци

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације 2
Измене и допуне конкурсне документације 3
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда 2

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда
Oпшти подаци о набавци
- Питања и одговори понуђачима
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Надоградња софтверског решења ИМУС/ЗИМУС

- Позив за достављање понуда
- Општи подаци о набавци
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Надоградња софтверског решења ИМУС

Општи подаци о набавци
- Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Дизајн изложбе

- Oдлука о покретању поступка
Општи подаци о набавци
- Обавештење о покретању поступка
- Обавештење о закљученом уговору

Услуге штампања

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Скенер

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Осигурање

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Продужење рока за достављање понуда
-
Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Штампање рада

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Дизајн изложбе

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Oпшти подаци о набавци
- Мишљење
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање каталога

- Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Питања понуђача и одговори
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Осигурање изложбе

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
Питања понуђача и одговори 2
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка плоча од иверице и другог материјала

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Одржавање зграда и објеката

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Разна добра

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Услуге дигиталне штампе

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Питања понуђача и одговори
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Kанцеларијски материјал

- Пoзив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Уговор

Набавка горива

Позив за достављање понуда
Општи подаци о набавци
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору