О лади чизмарског цеха из Апатина

Током 18. века живот и рад занатлијских удружења – цехова или еснафа, у војвођанским градовима, био је прописан цеховским статутима које је одобравала држава. Статут, печат, новац и друга важна документа чувани су у посебним цеховским сандуцима – ладама. Термин лада је у прошлости понекад означавао и сам цех. Тако су нпр. „у Сремској Митровици папучари били укључени у заједничку ладу са још 13 заната“.

Ови сандуци израђивани су у различитој величини и од различитих материјала, а често су представљали ремек-дела (односно предмете који су израђивани у оквиру мајсторског испита, на шта термин ремек упућује) столарског и браварског заната. У музејским збиркама могу се срести различити примерци цеховских лада, а оне се могу наћи и у приватним колекцијама. Један примерак из приватног власништва нашао се и на изложби Музеја Војводине Ја носим вас, ви носите мене – Обућа из Етнолошке збирке Музеја Војводине. У питању је цеховска лада немачког римокатоличког чизмарског цеха из Апатина.

Према својим стилским карактеристикама, лада је највероватније настала у 18. веку. Израђена је од дрвета, са металним оковима и бравом. Њене димензије су 47 x 49 x 63,5 цм. Основу чини паралелопипедна дрвена кутија, на угловима ојачана дрвеним пиластрима са канелурама. На кутију се надовезује четворострани дрвени поклопац у облику крова са заравњеним горњим делом. У горњи део поклопца уметнута је брава,  док је његова унутрашња страна ојачана металним оковом израђеним у барокном стилу, као што су то и металне ручке наа бочним странама. Испод слоја касније нанесене црне боје, са бочне стране сандука, назире се првобитна пастелнозелена боја.

Лада је изложена заједно са печатњацима апатинског немачког чизмарског цеха у сегменту изложбе који се односи на живот и организацију обућарских еснафа у Војводини.

Александар Антуновић, кустос - етнолог