Monographs of the Museum of Vojvodina

All editions can be bought in the Souvenir shop of the Museum of Vojvodina - Dunavska 35, Novi Sad, phone number: 021/420-566.

Др Драго Његован
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944.
IV група масовних злочина (Срем)
политичке власти у "НДХ", њихов представник у Срему др Јакоб Еликер и њихови злочини
2016, 398 стр.
ЦЕНА: 1.500 динара
Велимир Д. Шешум
Соколски покрет у Војводини 1869-1941.
2016, 415 стр.
ЦЕНА: 1.000 динара
Драго Његован
Слобода штампе у Српској Војводини 1848-1849.
2015, 182 стр.
ЦЕНА: 600 динара
Лидија Мустеданагић
Библиографија Драге Његована
2015, 226 стр.
ЦЕНА: 400 динара
Др Драго Његован
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944.
II група масовних злочина (Бачка и Барања) - "Армија"
2015, 238 стр.
ЦЕНА: 1.300 динара
Др Драго Његован
Принудан рад
VI група масовних злочина (Бачка и Барања)
2015, 111 стр.
ЦЕНА: 800 динара
Др Драго Његован
Депортација - VII група масовних злочина
злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944.
2014, 251 стр.
ЦЕНА: 1.300 динара
Дејан Микавица, Драго Његован
Научни скуп "Три века Карловачке митрополије 1713-2013"
2014, 798 стр.
ЦЕНА: 3.000 динара
Драго Његован
Библиографија часописа Културно привредни преглед Дунавске бановине 1935-1941.
2014, 195 стр.
ЦЕНА: 500 динара
Др Драго Његован
Почетак окупације и стварање НДХ као и први месеци "државно-правног" уређења
II група масовних злочина (Срем)
2013, 299 стр.
ЦЕНА: 1.400 динара
Александар Хорват
Барања 1918-1322.
2013, 304 стр.
ЦЕНА: 800 динара
Алексеј Арсењев 
Руска емиграција у Сремским Карловцима
2013, 135 стр.
ЦЕНА: 350 динара
Bratislava Idvorean - Стефановић
Ткане структуре - преплетаји ткања

2013, 224 стр.
ЦЕНА: 1.000 динара
Др Драго Његован
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја
(истребљење, депортација, мучење, хапшење, пљачка)
2011, 355 стр.
ЦЕНА: 1.300 динара
Др Драго Његован
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини
I група масовних злочина: улазак мађарске војске у Бачку и Барању 1941.
2011, 215 стр.
ЦЕНА: 1.000 динара
Марија Јовановић
Господари глине и жита
2011, 183 стр.
ЦЕНА: 1.000 динара
Velika Dautova Ruševljan, Miroslav Vujović
Kasnoantički šlem iz Jarka
2011, 128 str.
ЦЕНА: 500 динара
Dolina zlatnih šlemova - dokumentarni film
Scenario: dr Miroslav Vujičić
2011, DVD
ЦЕНА: 300 динара
Ranko Končar, Dimitrije Boarov
Stevan Doronjski: odbrana autonomije Vojvodine
2011, 879 str.
CENA: 1000 dinara
Ivan Čakan
Tradicionalno ovčarstvo u Vojvodini - oblici udruživanja ovčara
2011, 175 str.
ЦЕНА: 500 динара
Nebojša Stanojev
Aracs – templomok, temető, monostor
2009, 137 str.
ЦЕНА: 1.000 динара
Др Драго Његован
Рација - III група масовних злочина
злочини окупатора и њихових помагача у Војводини
2009, 466 стр.
ЦЕНА: 2.000 динара
Братислава Идвореан-Стефановић
Техника ткања ћилима код Срба у Војводини
2009, 228 стр.
ЦЕНА: 1.000 динара
Bratislava Idvorean-Stefanović
Carpetweaving techniques among the Serbs in Vojvodina
2009, 228 str.
ЦЕНА: 1.000 динара
Петар Рајачић
Патријарх Јосиф Рајачић - његово и наше доба
2008, 264 стр.
ЦЕНА: 1.800 динара
СНИЖЕНО 50%: 900 динара
Љиљана Трифуновић
Дозиднице - дигитални каталог збирке дозидница Музеја Војводине
2008, CD
ЦЕНА: 100 динара
Милош Арсић
Петар Мојак - слике, керамика, графика, цртежи, таписерије (1952–2007)
2008, 144 стр.
ЦЕНА: 1.500 динара
СНИЖЕНО 50%: 750 динара
Младенко Кумовић
Страдање сремских Јевреја у холокаусту
2007, 253 стр.
ЦЕНА: 500 динара